даже не мога да си представя колко хора са трапнати в това лъжливо движение